تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ | ۷:۱
جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست سید کمال علوی فرماندار برگزار گردید
به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان
جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست سید کمال علوی  فرماندار برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فیروزآباد ، جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست سید کمال علوی  فرماندار و با حضور دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان در محل فرمانداری فیروزآباد  برگزار شد..
سید کمال علوی فرماندار فیروزآباد در این جلسه با اشاره به اهمیت شورای ترافیک و اجرایی شدن مصوبات این شورا گفت: با فرهنگ سازی برنامه های ترافیکی مسائل و مشکلات ترافیک شهرستان برطرف خواهد شد.
ایشان افزود: هدف از تشکیل شورای ترافیک همکاری و همفکری بین اعضا در راستای تصمیم گیری اصولی و قانونی در جهت برطرف کردن معضلات و مشکلات ترافیکی است.
رئیس شورای ترافیک شهرستان در ادامه افزود : برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و رونق بهبود عبور و مرور شهری دارد .
وی گفت: تشکیل منظم جلسات زمینه همدلی و هماهنگی در تصمیمات و هم افزایی در اجرا را به دنبال خواهد داشت .
 
.
فرماندار فیروزآباد  در پایان ضمن بررسی مصوبات جلسات گذشته بر پیگیری ویژه مصوبات شورای ترافیک شهرستان تاکید کرد و صدور مجوز ایجاد جایگاه معاینه فنی جهت انجام مراحل قانونی بود که در این شورا صورت گرفت .

منبع : فرمانداری شهرستان فیروزآباد
70303