تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۷
جلسه شورای حفاظت از منابع آّب به ریاست معاون فرمانداردر محل فرمانداری برگزار شد.
آموزش و تداوم روند آن در بین کشاورزان و بهره برداران در جهت صرفه جویی مصرف آب امری ضروری است
جلسه شورای حفاظت از منابع آّب به ریاست معاون فرمانداردر محل  فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فیروزآباد ؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آّب به ریاست معاون فرمانداردر محل  فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه رشیدی معاون فرماندار شهرستان فیروزآباد  در سخنانی پیرامون حفاظت از منابع آب اشاره کرد و گفت :در این راستا آموزش و تداوم روند آن در بین کشاورزان و بهره برداران در جهت صرفه جویی مصرف آب امری ضروری است. 

وی همچنین به وضعیت الگوی کشت خصوصاً برنج در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود :  مصرف بالای آب در این محصول و برنامه ریزی جهت جایگزینی محصولات با نیاز آبی کمتر در سطح اراضی شهرستان لازم است.
معاون فرماندار شهرستان فیروزآباد اظهار داشت: حریم ٢٥ ساله آب شرب چاهها باید به صورت کامل حفظ گردد .
معاون فرماندار فیروزآباد با اشاره به اجرایی مصوبات جلسه گفت :با توجه به اهمیت موضوع جلسه باید مصوباتی که به تصویب می رسد به صورت کامل اجرا گردد .
در آخر اقدامات انجام شده مصوبات کارگروه قبل مورد بررسی قرار گرفت .
منبع : فرمانداری شهرستان فیروزآباد
70148