تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۵
جلسه شورای بانکها به ریاست معاونت فرماندار برگزار گردید
جلسه شورای بانکها به ریاست معاونت فرماندار برگزار گردید
جلسه شورای بانکها به ریاست معاونت فرمانداری و حضور روسای بانکهای شهرستان روز سه شنبه در فرمانداری شهرستان فیروزآبادبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فیروزآباد، جلسه شورای بانکها به ریاست رشیدی معاونت فرمانداری و حضور روسای بانکهای شهرستان روزسه شنبه در فرمانداری شهرستان فیروزآباد برگزار شد.
 در این جلسه در خصوص کیفیت پرداخت تسهیلات و میزان اعتبار پیش بینی شده در سال۹٧توسط بانکهای شهرستان گزارش ارائه شد.
در ادامه جلسه در خصوص مسائل و مشکلات پیش آمده برای برخی از بانکها پیرامون وصولات  در سطح شهرستان مواردی مطرح گردید.
و همچنین مشکلات بانکها،دستگاههای اجرایی و خدمات رسان شهرستان مسائلی در جلسه مطرح و مشکلات احصاء گردید.
در پایان جلسه به مصوبات صورتجلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت .
منبع : فرمانداری شهرستان فیروزآباد
70147