تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱
آتکشده
کاخ اردشیر بابکان در دوران اردوان پنجم واپسین پادشاه اشکانی به دست اردشیر بابکان بنیادگذار سلسله ساسانی در سده ۳ میلادی ساخته شد
آتکشده
منبع : firoozabad.farsp.ir
67779